ВИТАЛ ООД

Бетонови изделия

Бетонови Изделия

„Витал“ООД произвежда различни видове бетонови изделия от пластичен и вибропресован бетон. Процесът на производство на вибропресованите бетонови изделия – бетонни блокчета за зидария и коминни тела, е автоматизиран, което допринася за високото качество на произвежданите изделия и бързото изпълнение на направените поръчки. Фирмата произвежда и широка гама бетонови изделия от пластичен бетон, отливани в пластмасови калъпи (бордюри, тротоарни плочи, перфо плочи, облицовъчен цокъл и др) и оцветени в различни цветове. Оцветяването на бетона е с оксидни бои и в целия обем на изделието, което гарантира постоянство на цвета независимо от износването.
Неизменна част от нашата дейност е постоянния контрол на качеството на произвежданата продукция и усъвършенстването на самото производство.