Витал ООД

Изпълнени обекти

Винарска изба “Искра”

Железопътна линия участък „Крумово-Първомай“

Предприятие на френската фирма „АДФ“ в гр.Първомай

Консервна фабрика „Конекс-Тива“

Бензиностанция “Лукойл”

Винарска изба „Загрей“

Автомагистрала „Тракия“