Vital LTD

Construction

Строителство

“Витал” ООД произвежда бетоновите разтвори на модерен, напълно автоматизиран център който гарантира постоянство и стабилност на смесите. Работи по новите европейски норми за приготвяне на бетонови разтвори и е сертифициран от “NJN” – Хасково .

Партньори

“Витал” ООД в своята 12 годишна история е партнирала и е била поддоставчик и строител на много строителни обекти като някой по-големи са: Автомагистрала – “Тракия”, железопътна линия участък “Крумово-Първомай”с главен изпълнител “Терна”( Гърция) и участък “Първомай- Свиленград” с главен  изпълнител “Асталди” (Италия), бензиностанции “Лукойл”, и “OMV”, предприятие на френската фирма “АДФ” в гр.Първомай, винарски изби “Загрей”, и “Искра”, консервна фабрика  “Конекс-Тива” с.Оризово , и др.